Thơm Việt Đài

Giá: Liên hệ

Đặc tính

Dẻo ráo thơm hạt, nềm cơm. (chuyên quán cơm lớn sang trọng)


Sản Phẩm

(028) 38 881 882