Tấm nở

Giá: Liên hệ

Đặc tính

Cơm nở nhiều, xốp lợi cơm


Sản Phẩm

(028) 38 881 882