Tài Nguyên Tân Hồng

Giá: Liên hệ

Đặc tính

Ráo xốp cơm, mềm hạt.


Sản Phẩm