Tấm Tài Nguyên

Giá: Liên hệ

Đặc tính

Nở vừa, mềm ráo, ngọt cơm, thơm nhẹ (chuyên dùng nấu cơm tấm) đạt chuẩn xuất khẩu


Sản Phẩm